JÓGA SMÍCHU S DYNAMICKOU OSHO MEDITACÍ
04.05.2019, 09:00 - 11:00, YOGA CLUB PETRAKI, LEKTOR: VLADIMÍR PALEČEK
 

JÓGA SMÍCHU S DYNAMICKOU
OSHO MEDITACÍ

Každý se může smát bez důvodu, bez vtipu či komedie, humoru nebo jiných vnějších podmínek - to je ověřeno praxí.

Budeme se smát prostřednictvím kombinace cvičení založených na smíchu ve skupině, očním kontaktu a dětské hravosti, což po určitém čase většinou vede k přirozenému a nakažlivému smíchu.

Spojíme cvičení smíchu (smíchocviky) a další aktivity s jógovým dýcháním. To dodá více kyslíku našemu tělu a mozku, což v nás vytváří pocit zdraví a energie.

Pojetí jógy smíchu je založeno na vědecky ověřeném faktu, že naše tělo nedokáže od sebe rozeznat předstíraný a přirozený smích, pokud jsme se rozhodli smát.

Proto přijďte, užijeme si legraci, prodýcháme se a odneseme si nevšední zážitky.


Cena:
Základní cena: 400,-CZK/osoba
Zvýhodněná kreditová cena: 350,-CZK/osoba
Členové klubu: 200,-CZK/osoba

Pouze 12 míst pro Váš větší komfort a individuální přístup.

Na tuto událost není možné využít akci - první lekce na zkoušku za 50,-czk.
Na tuto lekci není možné využít náhradu.

Pro účastníky, kteří nemají kredit je nutná 100% předplatba do 3 dní od rezervace, jinak rezervace propadá.

Své kreditové rezervace je možné bezplatně odhlašovat nejpozději 48 před začátkem akce.

0

 .