KODEX JOGÍNA
ABYSTE SE CÍTILI LÉPE A I OSTATNÍ S VÁMI ...
 

 KODEX JOGÍNA

 
 • Na lekce chodím včas, tzn. cca 15 min. před začátkem, abych se na lekci mohl/a v klidu připravit a nerušil/a svým pozdním příchodem ostatní.

 • S sebou potřebuji pouze pohodlné oblečení umožňující volný pohyb. Cvičíme na boso. Nepotřebné cennosti s sebou nenosím.
 • O jakýchkoliv zdravotních problémech (fyzických či psychických) a aktuální indispozici PŘED hodinou informuji lektora.
 • Necítím-li se dobře nebo jsem v rekonvalescenci po nemoci, nejóguji.
 • Pokud si na lekci zarezervuji místo a nemohu dorazit, svoji rezervaci zruším. Pokud tak
  neučiním včas (nejpozději 24 hodin předem), lekce mi propadá, protože místo je pro mne rezervováno a kapacita se mnou počítá.
 • Před lekcí nepoužívám příliš silné vůně a kosmetické doplňky, které by mohli dráždit ostatní.

 • Před lekcí si vypínám mobilní telefon.
 • Naslouchám vlastnímu tělu a respektuji své limity.
 • Pokud z lekce potřebuji odejít dřív, informuji před hodinou lektora tak, aby si nemyslel, že se mi něco přihodilo a odcházím bez rušení ostatních.
 • Studio je vybaveno jógamatkami a jinými pomůckami k zapůjčení. Chovám se k nim přátelsky, aby co nejdéle vydržely a po lekci je vrátím na své místo.


DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ


 .